Įvykdyti projektai

 

30 sėkmingai įvykdytų lietuviškų ir bendrų su užsienio organizacijomis projektų buvo skirti tiek TV laidoms, tiek ir  ekspozicijai. Nebuvo nė vieno nebaigto ar netinkamai  įvykdyto projekto. 
 

TV LAIDŲ CIKLAS „LIETUVOS GAMTININKAI – KŪRĖJAI“

Profesorius Tadas Ivanauskas, ilgametis Ventės rago paukščių žiedavimo stoties vedėjas Leonas Jezerskas, vienas iš pirmojo Lietuvos nacionalinio parko  kūrėjų Bronius Šablevičius, Čepkelių rezervato žinovas, daugelio fotoalbumų autorius Eugenijus Drobelis,  80 gamtos filmų autorius Vytas Jankevičius, rašytojas ir publicistas Selemonas Paltanavičius. Šiuos šešis žmones  jokiu  būdu  negalėtume  pavadinti  vien tik  biologais, nors visus juos  vienija  gamtamokslinis aukštasis  išsilavinimas ir gilus gamtos pažinimas. Pagarbos gamtai sklaida kuo didesniam žmonių skaičiui, patriotinis požiūris į savo  krašto vertybes ir gebėjimas jį perduoti kitiems, ypač jaunuomenei. Šios savybės tarsi paveldėtos  iš pirmojo didžiojo Gamtininko – profesoriaus Tado Ivanausko, visų 5 apybraižų herojai vienaip ar kitaip  gali save vadinti  profesoriaus mokiniais.

Projekto antrasis etapas 2017 m. – 8 naujos apybraižos. Jų herojai – profesorius ir visuomenės veikėjas Romas Pakalnis, gamtos filmų autorius Mindaugas Survila, gamtos fotografas Marius Čepulis,  aplinkosaugininkas ir publicistas Kazimieras  Giniūnas, rašytojas Algimantas Zubavičius, „Žaliojo pasaulio“ redaktorius Augustas Uktveris, gamtos filmų autorius Žydrūnas Sinkevičius, gamtininkas rašytojas Henrikas Gudavičius.

14 TV laidų – apybraižų buvo sukurta ir parodyta 2016-2017 m. LRT KULTŪRA kanalu, laidos „PRADĖK NUO SAVĘS“ pozicijoje. Laidos patalpintos LRT.LT/mediateka bei Youtube

Visas ciklas  buvo perduotas Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centrui.  Lietuvos  mokyklų moksleiviai  gamtos pažinimo  pamokų metu galės išvysti šių žmonių  gyvenimą ir kūrybą.

Projektas „TV laidų – apybraižų ciklas“Lietuvos gamtininkai – kūrėjai“ buvo iš dalies finansuojamas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo.
 

TV LAIDŲ CIKLAS „BENDRUOMENĖS GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO SERGĖTOJOS“

2017 m. sukurtas 8 TV laidų ciklas iš visos Lietuvos. Pristatome temas: 1)Lazdijų raj. bendruomenės ir retų gyvūnų apsauga; 2) Vilniaus Šeškinės mokyklų bendruomenė ir vaikų ekoauklėjimas; 3) Gelgaudiškio bendruomenė Šakių raj.; 4) Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės darbai su ornitologų draugija; 5) Lukšių bendruomenė ir  Zyplių dvaro  paveldas; 6)Rumšiškių   bendruomenės veikla, saugant  Kauno  marių paveldą.; 7) Neries regioninio parko ir bendruomenių veikla, saugant  piliakalnius; 8)Joniškio bendruomenių tradicijos ir šventės.

8 TV laidų – apybraižų buvo sukurta ir parodyta 2016-2017 m. LRT KULTŪRA kanalu, laidos „PRADĖK NUO SAVĘS“ pozicijoje. Laidos patalpintos LRT.LT/mediateka bei Youtube

Projektas „TV laidų – apybraižų ciklas“Bendruomenės gamtos ir kultūros paveldo sergėtojos“ buvo iš dalies finansuojamas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo.

 

TV LAIDOS APIE VILNIAUS BENDRUOMENES IR ŽALIĄSIAS ERDVES

2016 m. Vilniaus miesto savivaldybė pakvietė Vilniaus  bendruomenes prisijungti prie jos  pradėto projekto, tvarkant  Vilniaus miesto žaliąsias erdves – skverus, kiemus, žaidimų aikšteles, pasivaikščiojimo takus. Aktyviosios  bendruomenės – Antakalnio, Pilaitės, Naujosios  Vilnios ir kitos – noriai prisijungė. VŠĮ Energijos taupymo priemonės“ sukūrė projektą „VILNIAUS  ŽALIOSIOS VIEŠOSIOS ERDVĖS  VIETOS  BENDRUOMENĖMS:  TV LAIDA – KONKURSAS „PRADĖK NUO SAVĘS“, kuris buvo remiamas iš Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkosauginio švietimo programos.

2016-2017 m. laidos „Pradėk nuo savęs“ apie šį projektą buvo transliuojamos LRT KULTŪRA  kanalu, laidos „Pradėk nuo savęs“  pozicijoje. Laidos patalpintos LRT.LT/mediateka bei Youtube

 

TV LAIDOS „PRADĖK NUO SAVĘS“ APIE KULTŪROS PAVELDĄ

2015-2017 m.  VšĮ „Energijos taupymo priemonės” rengė TV laidas „Pradėk nuo savęs”, kuriose buvo pasakojama, kaip vietos aplinkosaugines ir etnokultūrines problemas sprendžia vietos  bendruomenės, kaip saugomi piliakalniai, kaip kultūros objektuose harmoningai įdiegiamos šiuolaikinės energetinės technologijos. Pristatyta, kaip savo paveldo  vertybes saugo ir puoselėja Alytaus raj. – Pivašiūnų, Ąžuolinių ir Junčionių –   bendruomenės. Šilutės raj. Kintuose  Bendruomenė suorganizavo pažintinę viktoriną, kurioje 7 vietos  gyventojų komandos varžosi, kas geriau  žino  krašto istoriją, pažįsta gamtą. Neries regioninio parko teritorijoje esančios bendruomenės ir jų darbai, saugant savo piliakalnius, Rumšiskių bendruomenės tvarkomieji ir kultūriniai darbai. Apie šiuolaikines technologijas tvarkant senuosius pastatus pasakota Klaipėdos teatre ir Vilniaus A.Mickevičiaus bibliotekoje.

Projektas yra Programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybės kalbos apsauga“ dalis, sukurtas iš dalies  finansuojant Kultūros ministerijos Kultūrospaveldo departamentui.

2016-2017 m. laidos „Pradėk nuo savęs“ pagal šį projektą buvo transliuojamos LRT KULTŪRA  kanalu, laidos „Pradėk nuo savęs“  pozicijoje. Laidos patalpintos LRT.LT/mediateka bei Youtube

 

„Pasikeitimas žaliosios energetikos vystymo patirtimi tarp Šiaurės šalių, Lietuvos ir Baltarusijos vietos bendruomenių“.  Tai Šiaurės ministrų tarybos (NORDEN) remiamas projektas, laimėjus konkursą, pradėtas 2013 metų pradžioje. Jo dėka  buvo atnaujinta Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicija. Taip pat buvo surengti du seminarai  apie atsinaujinančios energetikos naudą  Lietuvos  ir Baltarusijos bendruomenėms. Lietuvoje, Baltarusijoje bei Danijoje ir  Norvegijoje filmuoti  reportažai.

DSC_4477
 

ENPI (Europos Sąjungos kaimynystės ir partnerystės priemonė) remiamas projektas skirtas sukurti videofilmą  „Oro kokybės gerinimas Rytų Europos šalyse”. Pats projektas skirtas tobulinti oro kokybės apsaugos  įstatyminę bazę Rytų Europos  šalyse: Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje, Moldavijoje, Ukrainoje, Rusijoje ir Baltarusijoje. Jis skirstomas į tris  dalis – tarpvalstybinės oro taršos transmisijos, pramonės tarša ir transporto tarša. Vasario viduryje Moldavijoje, Kišiniove  vyko tarptautinis projekto darbo grupės susitikimas, kur  buvo nufilmuoti visi  pagrindiniai būsimo filmo herojai. Teko patirti nemažai egzotiškų, oro ir aplinkos nulemtų įspūdžių.

 

Nr. Įvykdymo data Projekto pavadinimas Finansavimo šaltinis
01 2013 Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir energijos efektyvumas kuriant darniąją energijos tiekimo sistemą. SERO
02 2012-2013 Pradėk nuo savęs – Seminarų – viktorinų aapie atsinaujinančią energetiką ciklas po visą Lietuvą su  konkursiniais laureatų finalais to paties  pavadinimo laidoje ES SANGLAUDOS FONDO PARAMA
03 2011 TV laidų ir radijo rubrikų Pradėk nuo savęs ciklo (36) sukūrimas ir transliavimas ES SANGLAUDOS FONDO PARAMA
04 2010-2011 TV reportažų apie atsinaujinančią energetiką Danijoje ir Norvegijoje ciklas NORDEN
05 2008-2009 TV ekologinės laidos apie  Lietuvos miškus LR APLINKOS MINISTERIJA
06 2007-2009 TV ekologinės ir energijos taupymą skatinančios laidos ir filmai VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖ (APLINKOS SKYRIAUS, „BŪSTO RENOVAVIMO“ PROGRAMA)
07 2007-2009 TV ekologinės laidos ir filmai VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖ („ŽALIOJO VILNIAUS“ PROGRAMA)
08 2007 Videofilmas apie Vilniaus Universiteto Botanikos sodą Vilniaus Universitetas
09 2000- 2009 TV ekologinės ir energijos taupymą skatinančios laidos ir atsinaujinančios energetikos ekspozicijos rengimas LR ŪKIO MINISTERIJA
10 2000- 2009 TV ekologinės ir energijos taupymą skatinančios laidos ir filmai LR APLINKOS MINISTERIJA
11 2008 „Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros pritaikymas turizmo reikmėms“ viešinimas TV laidose“Pradėk nuo savęs“ ES STRUKT. FONDAI- APVA- VU BOTANIKOS SODAS
12 2008 Pavojingų atliekų tvarkymas lietuvoje: pavojingų atliekų tvarkymo sistemos įdiegimo mokymai” – TV laidos “Ratu”(5 laidos BTV) ir mokomasis filmas ES STRUKT. FONDAI- APVA- TOKSIKA-VGTU
13 2007 – 2010 Atliekų tvarkymo skatinimas ir gyventojų švietimas TV laidose “Ratu” ( 42 laidos BTV)„Ratu“ (32 laidos BTV)„Ratu“ (32 laidos BTV) APLINKOS MINISTERIJA – ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMA
14 2006- 2007 LNTPA vykdomo projekto “Kompleksinio visuomenės informavimo apie aplinką centro sukūrimas ir diegimas”viešinimas TV laidose “Pradėk nuos savęs ES STRUKT. FONDAI- APVA- LNTPA
15 2006 AM VSTT  vykdomų projektų viešinimas TV laidose Pradėk nuo savęs” ES STRUKT. FONDAI- APVA- VSTT
16 2006- 2007 Visuomenės aplinkosauginis ugdymas TV laidose „Pradėk nuo savęs” ES STRUKTŪRINIAI FONDAI – APVA- Nr.BPD04-ARPF-1.3.5-02-04/0011
17 2004 TV ekologinės ir energijos taupymą skatinančios laidos ir filmai SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDAS
18 2002 ES patirties  propagavimas  vystant atsinaujinančią energetiką Lietuvoje SMALL PROJECTS PROGRAMME
19 2002 Lietuvos – Olandijos bendradarbiaviams, įgyvendinant aplinkosauginius projektus – atspindys TV laidose Olandijos ambasada
20 2001 Aplinkosauginių projektų  pateikimas TV laidose  “Sustok – gamta” GEF SGP
21 2001 Švedijos paramos Lietuvos aplinkosaugai atspindys  TV laidose SIDA
22 2001 Danijos aplinkosauginių projektų atspindys Lietuvos TV laidose “Sustok – gamta” DANCEE
23 2000 -2001 Lietuvos integracija į ES Aplinkosauginis švietimas  TV laidose ir Altervnatyvios energetikos centr 1999 ACCESS
24 2000 Natura 2000 programa TV laidose HEDESELSKABET (Danijos vyr.)
25 1999 Lietuvos integracija į ES: aplinkosauginis patyrimas švietimo kampanijoje SMALL PROJECT FACILITY PROGRAMME

 

  • Gamta juokauti nemėgsta, ji visada teisinga, visada rimta, visada griežta; ji visuomet teisi. Klysta ir apsirinka tik žmonės. Johanas Volfgangas Gėtė

  1. Kviečiame visus norinčius aplankyti Verkių atsinaujinančios energijos ekspoziciją registruotis