TV VEIKLA

 

Per  16 metų beveik 800 skirtingo formato sukurtų bei  įvairiuose TV kanaluose transliuotų ekologinių laidų bei 19 filmų – toks kūrybinės grupės bagažas. Tai atskiri laidų ciklai,  vieni egzistavę keletą mėnesių apimantį aktualų projekto  laikotarpį, kiti, kaip antai, TV laida „Pradėk nuo savęs“ per dešimt metų pakeitusi keturis TV kanalus, vėl ir vėl atgimstanti dėl savo aktualumo  neprarandačios temos –  gamtos  ir žmogaus santykio.

  • Anksčiau gamta baugino žmogų,o dabar žmogus baugina gamtą. Žakas Yvas Kusto

  1. Kviečiame visus norinčius aplankyti Verkių atsinaujinančios energijos ekspoziciją registruotis