Biomasės energija

Europos komisijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminama energija sudaro 15 proc. visos suvartojamos energijos. ES Direktyva dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją įpareigoja Lietuvą šį rodiklį iki 2020 metų padidinti 8 proc. – iki 23 procentų.

Lietuva turi milžiniškų atsinaujinančių energijos išteklių resursų, kurie be jokios naudos pūna miškuose, laukuose ar komunalinių atliekų sąvartynuose. Turimi resursai leidžia ne tik pasiekti naujoje ES direktyvoje numatytus reikalavimus, bet ir gerokai juos viršyti.

Energijos gamybai būtina plačiau taikyti miško kirtimo atliekas, šiaudus, komunalines atliekas, veisti
energetinių augalų plantacijas.

Medienos biokuras
Lietuvos miškuose susidarančios kirtimo ir miškų valymo atliekos yra viena perspektyviausių vietinio kuro rūšių. LITBIOMA duomenimis, miško kirtimo atliekų potencialas sudaro apie 1 mln. m3 per metus. Iš šių resursų per metus galima pagaminti 2152 GWh energijos.

Šiaudų, ilgamečių žolių biokuras
Lietuvoje per metus susidaro apie 2,4 mln. tonų šiaudų, tačiau tik nedidelė jų dalis naudojama energijos gamybai. Ekonomiškai pagrįstas šiaudų potencialas sudaro ne mažiau 0,5 mln. tonų, iš kurių įmanoma pagaminti apie 1500 GWh šiluminės energijos.

Energetinių gluosnių biokuras
LITBIOMA skaičiavimu, apie 400 tūkst. ha nenaudojamų, nederlingų žemės plotų turinčioje Lietuvoje iki 2013 metų yra galimybė įveisti 11,5 tūkst. ha energetinių plantacijų. Iš jų biomasės kasmet galima būtų pagaminti 500 GWh energijos.


Komunalinės atliekos

Lietuva yra tarp nedaugelio ES šalių naujokių, iki šiol komunalines atliekas ne naudojančių šilumos energijos gamybai, o teršiančių aplinką – pūdančių atliekas sąvartynuose. Europoje šiuo metu sėkmingai veikia virš 420 modernių atliekų deginimo gamyklų, pritaikytų ekologiškai šilumos ir elektros gamybai.

Deginant komunalines atliekas, kurių Lietuvoje per metus sukaupiama 1,3 mln. tonų, būtų galima pagaminti apie 30 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos energijos. Komunalines atliekas naudojant energijos gamybai moderniose jėgainėse, jų kiekį šalies sąvartynuose būtų galima sumažinti iki penkių kartų.

Šaltinis: www.biokuras.lt

  • Gamta juokauti nemėgsta, ji visada teisinga, visada rimta, visada griežta; ji visuomet teisi. Klysta ir apsirinka tik žmonės. Johanas Volfgangas Gėtė

  1. Kviečiame visus norinčius aplankyti Verkių atsinaujinančios energijos ekspoziciją registruotis